Malmö Romska IdécenterMalmö Romska Idécenter

Mric

Malmö Romska Idecenter

Malmö Romska Idécenter är en ideell förening. Syftet är att ge romska barn läxhjälp, så att de kan klara skolan bättre och kunna slutföra sina studier, men även att hjälpa och stödja föräldrarna, så att de kan hjälpa sina barn med läxorna hemma. Genom att barnen får hjälp på romani av modersmålslärare, så kan de lättare förstå texterna i sina läroböcker. Samtidigt som deras kunskaper i romani ökar genom att vi stimulerar och gynnar det romska språket som leder till revitaliserings processen. Men så utvecklar de även sina kunskaper i svenska språket. Genom revitaliseringen vill vi även stärka barnens och ungdomarnas romska identitet.