Malmö Romska IdécenterMalmö Romska Idécenter

Läxhjälp

Läxhjälp
Vi erbjuder läxhjälp i första hand för romska barn och ungdomar. I föreningen arbetar 2 st. modersmålslärare i romani, så att barnen kan få hjälp med läxor både på svenska och romani. Vi har dessutom flera frivilliga som ställer upp. Vi tar emot elever från förskoleålder (3-5 år) till gymnasiet.

Barnen och ungdomarna delas upp i åldersgrupper vid läxstödet. Föräldrar är varmt välkomna att följa med sina barn. Vi erbjuder för närvarande läxstöd och kulturella aktiviteter en gång i veckan. En gång i månaden har vi någon aktivitet för både barn och vuxna. Några exempel på vad vi gjort hittills är studiebesök på Stadsbiblioteket samt en guidad visning på Malmö museum. Barnen får mellanmål.

När?

Läxhjälp, revitalisering & kulturella aktiviteter, Onsdag kl 16.00- 19.00

Var?

Studiefrämjandet Malmö Ystadsgatan 53