Malmö Romska IdécenterMalmö Romska Idécenter

Läxhjälp

Läxhjälp
Vi erbjuder läxhjälp i första hand för romska barn och ungdomar. I föreningen arbetar 2 st. modersmålslärare i romani, så att barnen kan få hjälp med läxor både på svenska och romani. Vi har dessutom flera frivilliga som ställer upp. Vi tar emot elever från förskoleålder (3-5 år) till gymnasiet.

Barnen och ungdomarna delas upp i åldersgrupper vid läxstödet. Föräldrar är varmt välkomna att följa med sina barn. Vi erbjuder för närvarande läxstöd en gång i veckan och en gång i veckan har vi kulturella aktiviteter där barn kan lära sig om dator kunskap, dans och idrott. En gång i månaden har vi någon aktivitet för både barn och vuxna. Några exempel på vad vi gjort hittills är studiebesök på Stadsbiblioteket samt en guidad visning på Malmö museum. Barnen får mellanmål.

När?

Läxhjälp, Onsdag kl 16:00 - 18.00

Kulturella aktiviteter, Torsdag kl 16.00 - 17.00

Var?

Studiefrämjandet Malmö Ystadsgatan 53