Malmö Romska IdécenterMalmö Romska Idécenter

Om oss

Bakgrund

Vår förening bildades 2011 april med namnet Malmö Romska Ide center. Våra medlemmar är båda romer och icke romer. Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att integrera romer i det svenska samhället men samtidigt behålla den romska kulturen, språket, traditioner, språket bland majoritetsbefolkningen. Vi vill även revitalisera språket bland romer, ungdomar och barn.

Syfte med läxstöd

Syftet med projektet är att ge romska barn läxhjälp, så att de kan klara skolan bättre och kunna slutföra sina studier, men även att hjälpa och stödja föräldrarna, så att de kan hjälpa sina barn med läxorna hemma. Genom att barnen får hjälp på romani av modersmålslärare, så kan de lättare förstå texterna i sina läroböcker.

Samtidigt som deras kunskaper i romani ökar genom att vi stimulerar och gynnar det romska språket som leder till revitaliserings processen. Men så utvecklar de även sina kunskaper i svenska språket. Genom revitaliseringen vill vi även stärka barnens och ungdomarnas romska identitet. Det är fortfarande många romska barn som går ut grundskolan med ofullständigt betyg enligt rapporter som är skriven romska barnens skolsituation. Därför vår syfte med projektet att vi ska kunna hjälpa barnen att nå grundskolans krav och få fullständig grundskolebetyg.